Grua

På Grua har vi i år 17 fantastiske barn mellom 3 og 5 år

Vi bruker KidPlan i kommunikasjon med våre foresatte. 

Mobilnummer Grua: 950 30 608

Sigurd og Else-Marie er pedagogiske ledere.

Mai Liss og Kjersti er Barne og ungdomsarbeidere, Ella/Lars assistent.