Ambolten

På Ambolten har vi i år 13- 15 fantastiske barn mellom 2-4 år.

Vi bruker KidPlan i kommunikasjon med våre foresatte. 

Mobilnummer Ambolten: 950 30 607

Mona og Gro-Heidi er pedagogiske ledere.

Jostein er Barne og ungdomsarbeider og Gosia er assistent.