Svømmetilbud

Det siste året i barnehagen får barnet ditt svømmetilbud på Ringeriksbadet.

Målet er at alle skal mestre å være glad i vann. Ønsket er at alle skal ha en fantastisk opplevelse i vannet og gjennom positiv lek utvikle en god følelse av mestring.

Barna får sammen med oss i barnehagen gjennom 5 ganger, en trygg opplevelse og en god start på sin svømmeopplæring før skolestart. Vi skal ikke lære å svømme disse dagene, men det legges til rette for at alle trives på sitt nivå. Vi bruker svømmebriller.

Det er Ringerike svømmeklubb som har ansvar for opplegget. De voksne i barnehagen deltar.